CEO’nun Mesajı

Drop us a line...

Send Message
  • EN
  • TR

Ülkemiz, bulunduğu jeopolitik konumundan dolayı gerek siyasi gerek ekonomi alanlarında hem Avrupa ve hatta Amerika ile olan yakın ticari ilişkileri hem de Orta Doğu ile olan kardeşlik ve kültür bağlarının önemi sebebiyle Dünya üzerinde eşi benzeri olmayan güzidelikte bir ülke olup finans dünyasının yeni cazibe merkezi haline gelmesiyle artık sadece ülke içindeki yatırımcıların değil yurtdışından gelen yabancı yatırımcıların güvenle yatırımlarını yapabildiği bir finansal piyasa haline gelmiştir. Dinamik ve gelişmeye her zaman aç olan ülkemizin Dünya’da söz sahibi olabilmesi hepimizin üstüne düşen görevleri yerine getirmesi ile mümkündür. Ülkemizde özellikle ilk mini külçe altın (üretim ve hizmet amacı sebebiyle ‘Yatırım Altını’ olarak adlandırılmasını daha doğru buluyorum) üretimine başlanılmasından itibaren bakıldığında diğer değerli rafineri kuruluşlarımızla beraber kısa sürede köklü ve asırladır üretimlerine devam eden yabancı rafinerilere erişmemizin sevinci içinde olmamın yanında ‘Yatırım Altını’nı alan herkesin her durumda karlı olabilmesini amaç edinen gerekli sistematik altyapıların, bazı ana milli ilkelerin doğru kavranamaması ve geçici, kısa vadeli tatmine dayalı ve dar düşünceli çözümler sebebiyle hala oluşturulamaması Türkiye’mizin rafinerilerinin güçlü yabancı rafinerilerle rekabetini zorlaştırmaktadır. Şirketimizin var oluş sebebi ve gelecekteki en temel hayali, var olan sistemsel eksiklikleri tamamlayarak yurdumuza doğru olanı ve asıl olması gerekeni göstermek ve halkımızı bilinçlendirmektir.

İSGOLD Altın Rafinerisi olarak ilk kurulduğumuz günden itibaren gerek şahsen yıllardır bulunduğum Avrupa ve Dünya’nın çeşitli ülkelerinden edindiğim bilgi, tecrübe ve güçlü samimi ticari ilişkilerim gerek şirketimizin vizyon ve misyonunu benimsemiş genç ve dinamik çalışanlarımızla ana ilkemiz üretim ve pazarlamadan ziyade erişebildiğimiz herkes adına yurdumuzdaki eksiklikleri gidererek tamamlayıcı, güven verici ve her anlamda memnun edici hizmetler sunmaktır.

Kalite, Hizmet ve Sürekli Gelişmenin bir yaşam tarzı olduğu şirketimizde amacımız sadece beklentilere cevap vermek yerine beklenileni aşmak ve yeni fikirler yaratmaktır.

Saygılarımla,

Erdem AŞIK