Sorumlu Altın Tedarik Zinciri

Drop us a line...

Send Message
  • EN
  • TR

Sorumlu Tedarik, sektörümüzün sürdürülebilir başarısı ve hammaddelerin geldiği ülkelerin sürdürülebilir kalkınması için hayati önem taşımaktadır.

ISGOLD olarak en yüksek önceliğimiz şeffaflık olup, tüm Sorumlu Tedarik süreçlerine uygun olarak en katı izlenebilirlik standartlarını uyguluyoruz. Bunlar arasında, Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zincirleri için OECD Uyum Rehberi, OECD Uyum Rehberi Altın Eki, LBMA Sorumlu Altın ve Gümüş Rehberleri, Sorumlu Mücevherat Konseyi Uygulama Kuralları ve Zinciri (RJC), Dünya Altın Konseyi “Çatışmasız Altın Standardı”, MASAK Yönetmeliği ve BIST Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi gibi standartlar ve kılavuzlar yer almaktadır.

Bu standartlara uyum sağlamak için iş ortaklarımızı belirlemek adına kapsamlı durum tespiti uygulamaları yürütülmektedir. Bunlar, kara para aklama dahil Beyaz Yaka ile ilgili suç risklerini ve çalışma koşulları ve çocuk işçiliği ile ilgili İnsan Hakları ile ilgili suç risklerini kapsayan risk değerlendirmelerini içerir.

Durum tespiti uygulamalarımız, ilk karşı tarafımızla sınırlı değildir ve gerektiğinde değerli metallerin kaynağına kadar tedarik zinciri boyunca birden fazla seviyeyi kapsar. Gerektiğinde uyum temelli durum tespitinin ötesine geçmeyi ve sürekli iyileştirme süreçlerimizin bir parçası olarak uyum sistemlerimizi ve prosedürlerimizi ve karşı taraf değerlendirmemizi sürekli olarak gözden geçirmeyi amaçlıyoruz.

Tüm ürünlerimiz için belgesel tabanlı bir izlenebilirlik sistemimiz mevcuttur ve uygulamalarımıza ilişkin denetimler üçüncü taraflarca düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, karşı taraflarımızın sorumlu uygulamalarını değerlendirmek ve doğrulamak için yerinde ziyaretler ve “nokta kontrolleri” yapıyoruz.

Raporlar

– Uyum Raporu 2022

– Bağımsız Güvence Raporu 2022